Autor: Shejkh ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbaad el-Bedër

 

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, janë disa davetçij që dalin nëpër kanalet satelitore dhe flasin për Islamin dhe për lindjen e Pejgamberit – sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem – në këtë ditë, mirëpo kur flasin, ata nuk bëjnë sqarim për bidatin e festimit dhe gjithashtu… (fjalë e paqartë) …pjesëmarrjen në mevlud, andaj çfarë gjykimi ka ky veprim i tyre?

 

Përgjigje: Kjo është gabim! Domethënë, ata kur të flasin, duhet të flasin për të sqaruar gjykimin e Sheriatit, dhe gjykimi i Sheriatit është se kjo është risi (bidat).

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj