Autor: Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Aali-Shejkh

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=137511

 

Pyetje: Është përhapur nga disa thirrësa fjala se demonstratat paqësore janë të lejuara, dhe ata pretendojnë se ato janë shprehje e mendimit të njeriut ose janë prej mjeteve për arritjen e ndryshimit në këtë kohë?

Përgjigje: Të gjitha këto janë gabim. Të gjitha demonstratat, krejt ato janë të këqija dhe nuk janë paqësore, të gjitha janë të kota, të gjitha janë thirrje të Xhahilijetit dhe të gjitha janë përçarje për Umetin dhe janë devijim për Umetin. Ajo që besoj është se në tërësi tek këto demonstrata nuk ka ndonjë të mirë. Njeriu sa të ketë mundësi duhet të arrijë të drejtën e tij dhe atë që kërkon, por jo nëpërmjet këtyre metodave kaotike.

 

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj