Autor: Shejkh Salih el-Luhajdan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=141370

Pyetësi:

Përse janë shtuar fjalët e këqija për Shejkh Rabijn? Përse po e shajnë atë¬? Allahu i Lartësuar ju ruajttë.

Përgjigje nga Shejkh Luhejdan:

Sa njeri i shkëlqyer që është ky në Akiden e tij, dhe xhelozinë e tij për Fenë! Më kuptove? Pa mëdyshje, se ata që flasin keq për të, ngase ai i refuzon kundërshtarët e Sunetit. Kundërshtari e urren atë ngase ai refuzon kundërshtarët (e Fesë), dhe ai që nuk e kundërshton atë (porse përsëri flet keq për të fshehurazi, sh.p), ndoshta ka haset për të, meqë ai ka vënë re diçka që ata nuk e kanë vënë re.

Sa njeri i shkëlqyer që është ky në dije dhe në Fe.

Fetvaja e shejkhut është dhënë më 6 Sefer 1435 H / 9 dhjetor 2013

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari