Autor: Shejkh ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbad

 

 

Pyetje: Nëse njeriu del nga Xhamia e Pejgamberit që të marrë abdes dhe pastaj kthehet, a e ka detyrë që të falë dy rekate si përshëndetje për xhaminë?

 

Përgjigje: Po, sepse ai doli për të shkuar tek banjot, pra doli nga xhamia. Dhe nëse del nga banjoja dhe kthehet prapë në xhami, ai duhet të falet. Gjithashtu, prej suneteve të abdesit është që njeriu të falë dy rekate mbasi ka marrë abdes, përveç dy rekateve që janë përshëndetëse për xhaminë. Pra, konkluzioni është se ai duhet të falë dy rekate, sepse banjot nuk janë në xhami por në sheshin e xhamisë. Dhe nëse ai hyn tek banjot dhe del prej tyre, ai ka dalë nga jashtë xhamisë për të hyrë në xhami.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj