Autor: Shejkh Abdul-Azijz bin Baz

Burimi: https://www.binbaz.org.sa/noor/5909

 

 

Pyetje: Një person nuk gjeti ujë dhe mori Tejemum pastaj u fal dhe pasi që e  përfundoi namazin gjeti ujë. A e ka detyrë ta përsërisë namazin?

 

Përgjigje: Nuk e përsërit namazin, sepse Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – është pyetur për diçka të tillë dhe u përgjigj që, nuk e ka detyrë ta përsërisë namazin.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org                                                                    

 

Përktheu: Muhamed Kallashi