Autor: Komisioni i përhershëm për hulumtime shkencore dhe fetva.

Burimi: Fetaua Lexhnetud-Daimeh, nr. 7791.

 

 

Pyetje: Cilat janë kushtet e hixhabit, a është obligim që xhilbabi të jetë një copë e vetme apo mund të bëhet edhe me dy copa, dhe nëse e bënë këtë a është bidat apo jo? na jepni dobi.

 

Përgjigje: Sido që të jetë hixhabi, qoftë me një apo me dy copa nuk ka problem nëse me të arrihet mbulimi i kërkuar dhe i ligjësuar.

Prej Allahut vjen suksesi.

Lavdërimi dhe paqja e Allahut është për të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij.

 

Komisioni i përhershëm për hulumtime shkencore dhe fetva:

Kryetar: Abdul-Azijz bin Abdi-Lah bin Baz.

Anëtar: Abdullah bin Gudejan.

 

 

Përktheu: Muhamed Kallashi