Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

Pyetje: Allahu ju dhëntë të mira. Në vendin tonë, zekatul fitri paguhet me parà, me argumentin se të varfrit nuk duan drithëra apo diçka tjetër. Andaj, si t’ia bëjmë?

 

Përgjigje: Kjo çështje nuk u takon të varfërve, kjo është adhurim dhe zbatohet ashtu siç ka ardhur nga i Dërguari – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem. Kurse ai që nuk e do ushqimin, s’është nevojtar. Jepi nevojtarit i cili e merr ushqimin.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari

23 Qershor 2015