Ka thënë Imami i Xherhit ndaj bidatcijve në këtë kohë, Rabij' Ibn Hadij el-Medkhalij (hafidhahullah) per drejtuesin e Medh`hebit të Murrxhiave sot në Saudi, bidatçiun 'Ali Gutha el-Halebij, Allahu me Drejtësinë e Tij i dhëntë atë që meriton:

"Nuk e kam bërë bidatçi Ali Hasenin në mënyrë që të mos bëhej përçarje, mirëpo ai kundërshtoi dhe donte veçse luftë, veçse luftë. Pra, pavarsisht të gjitha këtyre çështjeve unë e durova dhe po duroj. E gjykuan Ulematë, shiko, sepse ai është Murrxhij dhe i pabesë në transmetim. Më vinin njerëz dhe unë e ulja tensionin dhe e mbroja, thoja të gjithë janë Selefijinë, kurse hizbijunët më godisnin me hanxharë. E gjykuan Ulematë, e gjykuan me bidat dhe thanë se ai është njeri fitnexhi, se ai është i pabesë e vjedh fjalët e të tjerëve, por megjithëkëtë unë e kam duruar atë, Allahu ju bekoftë, dhe ky është durim i gjatë. Shiko, ai po të ketë burrëri, shiko, ai po të ketë... mirëpo ai këtu ka një dobi. Ai shkroi një libër kundër meje, pastaj shkroi librin e dytë kundër meje, dhe unë e kam duruar, Allahu ju bekoftë, pastaj hapi faqen (Kulu-Hizbijin) kundër meje dhe unë e kam duruar..."

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj