Autor: Shejkh Salih ibn Muhamed El-Luhejdan

Pyetje: Kemi dëgjuar se ka refuzim nga njerëzit e dijes kundër Ali Halebiut, a ta marrim atë. Allahu u shpërbleftë me të mira!

Shejkh Luhajdan: S’ka dyshim, Këshilli i Dijetarëve të Mëdhenj dhe Komisioni i Përhershëm janë të besueshëm dhe refuzimi i tyre ndaj atij (Halebiut) është me vend.

Pyetësi: Domethënë paralajmëroni kundër tij o Shejkhu ynë? Allahu ju ruajt!

Shejkh Luhajdan: UAllahi unë nuk e kam parë refuzimin, mirëpo ata janë të njohur tek unë, përderisa dijetarët e kanë ndaluar, mos u kthe tek ai.

Pyetësi: Allahu Ekber! Nuk bën që t’i referohesh atij kurrë?

Shejkh Luhajdan: Po.

Pyetësi: Allahu ju ruajt o Shejkhu ynë.

14 Rabij’ el-Euel, 1436 hixhrij

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj