Shejkh Muhamed bin Hadi Medkhalij

 

 

Pyetje: ky pyet për prezantimin në kurset që organizohen me përkujdesin e shoqatave, ku marrin pjesë dijetarë të cilët mendojmë se janë në Sunet, dhe Allahu e di më së miri gjendjen e tyre. Pra, a të prezantojmë në këto kurse?


Përgjigje: Ju e dini fjalën time për të gjitha këto shoqata. Këto shoqata bëjnë gjueti duke ftuar disa prej dijetarëve. Prandaj unë nuk jam i mendimit që ju të shkoni tek ato. Dhe disa dijetarë ka gjasa që të mos jenë në dijeni për gjuetinë që bëjnë këto shoqata nëpërmjet tyre. Kështu që, mos shkoni tek ato.

 

 

Përktheu Alban Malaj

 

Video në Audioselefi.org