Shejkh Muhamed bin Hadi el Medkhali

U pyet shejhu – Allahu e ruajte –  per rreziqet e shoqatave?


Ai tha:

"Të përmendëm ty një rrezik prej tyre, dhe mjafton vetëm ai si sherr,  ai është më e keqja e të gjitha të këqijave, ato (shoqatat) ua vjedhin selefijve akiden e tyre me lekë (pasuri), dhe pas kësaj ata bëhen me to"

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu Muhamed Kallashi