Autor: Shejkh Salih es-Suhejmi

Pyetja: (Pyetësi) pyet për veshjen e kollares.

Përgjigja: Nuk lejohet, madje është prej pasimit dhe tipareve të jo muslimanëve.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Altin Dallashi