Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

 

Pyetje:

Allahu ju dhentë mirësi, pyetësi thotë: “Kush thotë se hadithin për kurimin me urinën e devesë, unë nuk e pranoj si të saktë, sepse urina dhe pirja e saj kundërshtojnë natyrshmërinë e pastër. Nuk e pranoj as hadithin për urinën e devesë dhe as hadithin që flet për bindjen ndaj udhëheqësit edhe nëse të godet dhe ta merr pasurinë, sepse bien ndesh me natyrshmërinë e pastër dhe gjithashtu ato e dëmtojnë islamin.”

Përgjigje:

Ky është i pafe! Ky që e thotë këtë fjalë është jobesimtar dhe është zindik. Ky refuzon të Dërguarin - sal-la Allahu alejhi ue sel-lem. Andaj, fjala e këtij nuk pranohet dhe është detyrë që ai të trajtohet si heretik.

 

Përktheu: Muhamed Kallashi

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org