Autor: Abdul-Muhsin el-Abbad el-Bedër

Burimi: Sherh sahih muslim, kitabul Iman

 

 

Pyetje: Thotë pyetësi se a ka dallim midis shejtanit dhe xhinit?

 

Përgjigje: Shejtani, d.m.th kryetari i xhinëve është shejtani, shejtani i madh. Pasardhësit e tij, disa prej tyre janë shejtanë, ndërsa disa prej tyre nuk janë shejtanë.

 

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

“Vërtet, midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë, jemi ndarë në grupime të ndryshme.” El-Xhin 11

 

Pra, ndër ta ka të mirë, por ka dhe të këqij. Mirëpo, të këqijtë prej tyre janë shejtanët. Të këqijtë prej tyre janë shejtanët. Po.

 

Kliko për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Altin Dallashi