Autor: Shejkh Muhamed bin Hadij el-Medkhalij

Po i’u përmendi një shembull ..... Dëgjova një fjalë gjatë fjalimit të vëllait tonë shejkhut Muhamed Sagijr... Kebijr (i madh) , Sagijr (i vogël) e ka nofkën, porse ai ka pozitë dhe gradë të madhe in sha Allah në dunja dhe në akhiret. E fjala është kur ai tha se: “pasuesi i Sunetit i cili ka përparësi (në Sunet) dhe vjetërsi në moshë dhe përvojë në jetë edhe pse dija e tyre mund të jetë e pakët, porse për shkak të moshës dhe të përvojës atij t’i jepet sukses në hak me lejen dhe me ndihmën e Allahut.”

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Muhamed Kallashi