Autor: Shejkh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi

Pyetja: O shejkh i nderuar! Pyetësi thotë:

Nëse nuk synohet themelimi i shtetit islamik nëpërmjet thirrjes selefije, a do të thotë kjo se që selefiu nuk duhet ta mendojë asnjëherë këtë kategorikisht? Dhe nuk e dëshiron këtë me zemrën e tij?

Përgjigja: Allahu – i Pastri nga çdo e metë dhe i Lartësuari – nuk na urdhëroi neve që të thërrasim për themelimin e shtetit islamik, porse na urdhëroi neve që të thërrasim për në Teuhid dhe në bazat e Islamit, dhe kush është në krye të shtetit dhe në krye të politikës, atëherë nëse ne shohim tek ai parregullsi, e këshillojmë atë në mënyrë të fshehtë, dhe ia sqarojmë atë që është detyrë t’ia sqarojmë atij, dhe nuk na takon neve që të mendojmë për të formuar dmth shtet islamik.

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Muhamed Kallashi

14 Gusht 2015