Autor: Shejkh Salih ibën Feuzan el-Feuzan

 

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Ky pyetës thotë:

A i lejohet thirrësit musliman të një shteti që të flasë për prijësin musliman të një shteti tjetër?

 

Përgjigje: Jo, porse ai përhap akiden e Ehli Sunetit dhe Xhematit në lidhje me prijësit dhe me tjerët, qoftë në vendet e muslimanëve apo në vendet e qafirëve. Kjo është detyra e nxënësit të dijes dhe detyra e muslimanit.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Muhamed Kallashi