Autor: Komisioni i Përhershëm për Hulumtime Shkencore dhe Fetva

Burimi: Fetaua Lexhneti Daimeh, vëll. 10, fq. 250, nr. i fetvasë (7351).

 

Pyetje: A lejohet përdorimi i pikave për sy gjatë ditës në muajin e Ramazanit?

 

Përgjigje: Po lejohet. Kjo nuk e prish agjërimin sipas mendimit më të saktë nga dy mendimet që kanë dijetarët.

 

Prej Allahut vjen suksesi.

Lavdërimi dhe paqja e Allahut është për të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij.

 

 

Komisioni i Përhershëm për Hulumtime Shkencore dhe Fetva:

Anëtar: Abdullah bin Ku'ud

Anëtar: Abdullah Gudejan

Zëvendëskryetar: AbduRrezak el-Afijfi

Kryetar: Abdul Azijz bin Baz

 

 

Përktheu: Muhamed Kallashi