Shejkh Abdul-Muhsin el-Abbad

Pyetësi: thotë - E fillon letrën e tij me fjalën: unë po shkoj muhaxhir në Itali...

Shejkhu: muhaxhir?

Pyetësi: atje dy...

Shejkhu: muhaxhir ku?

Pyetësi: në Itali.

Shejkhu: në Itali, apo prej Italie?

Pyetësi: jo, në Itali.

Shejkhu: ë?

Pyetësi: në Itali.

Shejkhu: si bëri hixhret në Itali? Italia është vend kufri!

Pyetësi: po, bëri hixhret në Itali.

Shejkhu: d.m.th bëri hixhret në vendin e kufrit?

Pyetësi: po.

Shejkhu: ky nuk është hixhret. Ky është hixhreti shpendëve!

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Muhamed Kallashi