Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

 

Pyetje: Cili është gjykimi i lavdërimit të qafirave për shkak se ata tregohen korrekt me orarin e takimit ndryshe nga ç’bëjnë disa muslimanë.

 

Përgjigje: O vëllai im, ne nuk i lavdërojmë ata. Ata janë qafira dhe kufri i tyre është më i rëndë sesa të qenurit korrekt me orarin. Kufri i tyre është shumë më i rëndë, dhe as një vepër e mirë nuk bën dobi me kufër – ky është rregull (në Islam). Asnjë vepër e mirë nuk ka dobi me kufër, çfarëdo qoftë ajo vepër. Prandaj, ne nuk i lavdërojmë ata, e as nuk flasim mirë për ta, dhe as nuk i nënvlerësojmë muslimanët si shkak i mangësive që ata kanë. Muslimani është më i mirë sesa qafiri sido që të jetë Muslimani.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Altin Dallashi