Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherhu Fetaua el-Hamauijeh, nr. i pyetjes 242

 

Pyetje:

Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Është njëri që bën lajka duke bërë lëshime në çështjet e fesë dhe ky është zakoni i tij; nuk ndalon nga keqja dhe ka turp që ta ndalojë të keqen me ata që rri zakonisht. A konsiderohet kjo vepër e tij hipokrizi (nifak)?

Përgjigje:

Për këtë kanë thënë se është shirk i vogël. Pra, fakti që ai ka frikë nga njerëzit dhe nuk e ndalon të keqen, ky është shirk i vogël. Braktisja e ndalimit të së keqes duke patur frikë nga njerëzit është shirk i vogël.

 

Përktheu: Jeton Shasivari