Autor: Shejkh Abdul-Muhsin el-Abbad

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142367

Pyetje: Allahu u dhëntë mirësi! A u lejohet muslimanëve të dalin në protesta, jo në vendet muslimane (pra, në vendet e kufrit sh.p.)?

Përgjigje: Muslimanëve nuk u lejohet të dalin në protesta as në vendet e tyre (pra, në vendet muslimane) dhe as në vende të tjera sepse kjo nuk është prej Islamit. Këto protesta nuk i përkasin Islamit, këto kanë ardhur nga armiqtë e Islamit dhe muslimanët i morën ato nga jo-muslimanët. Pra, muslimanët nuk i veprojnë ato as në vendet e tyre e as në vende të tjera.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Umm 'Akil