Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14255

Pyetje: Kanë dalë disa davetçij që thonë se Shejkhu bujar, Ibën Bazi – Allahu e mëshiroftë – vdiq duke i lavdëruar xhematin Tablig dhe el-Ikhuan el-Muslimin dhe duke këshilluar që t’u bashkangjitesh atyre. A është e saktë kjo fjalë?

Përgjigje: Kjo fjalë nuk është e saktë. Ne jemi ulur me të më shumë se dhjetë vjet dhe nuk e dëgjuam që të lavdërojë dikë tjetër pos Ehli Sunetit dhe Xhematit, të thërrasë drejt Ehli Sunetit dhe Xhematit dhe të këshillojë xhematet e tjera që kanë gabuar që të kthehen nga gabimi, qofshin ata tabligët apo të tjerët. Kjo është ajo që di unë nga shejkhu im, Shejkh Ibën Bazi – Allahu e mëshiroftë –. Po.

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj