Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

 

Pyetje: Shejkh i nderuar – Allahu ju dhentë sukses –, pyetësi thotë:

A i lejohet Imamit, kur është në ruku, që ta presë atë që hyn në xhami, derisa ai t’i bashkëngjitet atij?

 

Përgjigje: Po! Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – kur binte në ruku nuk e ngrinte kokën derisa të mos dëgjonte ndonjë hap; ai i priste (në ruku) ata që hynin në xhami. Po.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Servet Mata