Autor: Muhamed ibën Salih el-Uthejmin

Burimi: Likaul-Babil-Meftuh, kaseta, 186, pjesa e dytë, min. 18:00

Pyetje:

Faraonin të cilin e fundosi Allahu, thonë se ai gjendet në këtë kohë në gjurmët arkeologjike dhe se ata e vizitojnë atë, pra sipas një shume të caktuar parash në gjetjet arkeologjike dhe shkruan poshtë statujës së tij, mendoj se quhet Ramzesi i dytë.

Thonë se ky është ai që e ka fundosur Allahu në atë kohë (kohën e Musait) dhe se Allahu e ka bërë mësim që ata që vijnë pas tij, dhe argumentohen me një ajet:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

Kështu që, sot do ta shpëtojmë trupin tënd (të vdekur) që të jetë një shenjë për ata që vijnë pas teje.” Junus, 92

Përgjigje:

Ata që ishin pas tij, kush ishin? Ishin Bijtë e Israilit, ngase faraoni i frikësonte Bijtë e Israilit, ishte tejet i vrazhdë me ta, ua frikësoi zemrat e tyre, dhe sikur ata të mos e shihnin trupin e tij të shkatërruar, do u kishte vajtur mendja tek shumë gjëra. Do thonin: ndoshta ka shpëtuar. Kështu që, kur e panë të sigurt me sytë e tyre, e vërtetuan këtë. A mendon se faraoni do të mbetet me trupin e tij dhe Bijtë e Israilit ta trashëgojnë tokën e t’i bëjnë atij muze? Unë nuk të them ty: njerëzit...unë po të pyes logjikisht? A është e mundur kjo? Nëse atyre do t’ju kishe rënë në duar trupi i tij, do ta kishin prerë duke bërë copë e çikë.

E gjithë kjo është gënjeshtër (se trupi i tij ekziston, sh.p). Por, me keqardhje, sot shteti Islam ka filluar të festoj dhe të mburret me faraonin, sipas pretendimit të tyre se ky është faraoni i Musait – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të – dhe mburren me të. Dhe kjo s’ka tjetër ngjashmëri nga njëri këndvështrim përveç se sikur mburrja e të krishterëve me kryqin, në të cilin kryqëzuar Isa (sipas pretendimit të tyre) – lëvdata dhe shpëtimi qoftë mbi të –, pasi që është vrarë. Nëse të Krishterët do të logjikonin, ata duhej që ta thyenin kryqin nëse e shihnin atë, por ata kanë injorancë.

Kryesorja, e ke për obligim që të besosh se ky njeri nuk është faraoni i Musait, porse ai është një prej faraonëve apo statujave që është bërë me dorë.

E lusim Allahun që ta na shpëtoj nga faraoni dhe populli i tij si dhe nga rruga e tij. dhe t’i udhëzoj shokët tanë në atë që ka hajr dhe qëndrueshmëri në fe.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari