Sahab.net


 

[blockquote]Shejkh Ibn Bazi (rahimehullah) gjithmonë ulej në sediljen e pasme të makinës, në sediljen e djathtë, në krah të kundërt me shoferin, dhe nuk ulej në sediljen para, përkrah shoferit, ngase Shejkhu tregonte gjithmonë kujdes që të dëgjonte leximin e librave ndërkohë që makina ishte në lëvizje nga zyra e tij për në banesën e tij, ose anasjelltas, nga banesa e tij për në xhami, ose anasjelltas.[/blockquote]

 

 

Përktheu: Alban Malaj