Shejkh Albani

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134406


 

Pyetësi: Shejkhu im, a është hadith i saktë ky:

 

“Kush mëson gjuhën e një populli u sigurua nga e keqja e tyre”?

 

Shejkhul-Albani rahimehullah: Ai është i pabazë.

 

Pyetësi: Pra, është i pabazë.

 

 

 

Përktheu: Alban Malaj