Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherhu Fetaua el-Hamauijeh, mësimi 43, nr. i fetvasë 1024

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Libri "Gjuetia e Meditimeve (Sajdul-Khaatir)” i Ibën el-Xheuzijt, Allahu pastë mëshirë për të, çfarë mendimi keni për leximin e këtij libri?

Përgjigje: Pasha Allahun, në të ka të mira dhe ka të këqija. Ky libër ka dobi dhe ka të këqija të mëdha. Kështu që, nuk e lexon atë libër vetëm se ai që është i përgatitur dhe i kualifikuar në dituri; ka dituri që të bëjë dallim midis të vërtetës dhe të pavërtetës. Përndryshe, ky libër ka dobi dhe ka shumë të këqija.

 

Përktheu: Jeton Shasivari