Ka thene Shejkh Ahmed Bazmul (hafidhahullah):
Une them: Te verteten ka thene Imam Albani kur ka thene:

"Shoqatat jane perdet e hizbijeve."Burimi: Sijanetus-Selefij min Uesueseti ue Telbijsati 'Alij el-Halebij, fq.612