Autor: Shejkh Muhamed Ibën ‘Umer Bazmul

Burimi: el-Keshkuul, Feua`id ‘Ilmijeh ue Adaab Sher’ijeh, fq.574

 

 

 

A lejohet që të vjedhësh me qëllim që të japësh sadaka?

A lejohet që të bësh zina me qëllim që të shtosh pasardhësit?

Po kështu nuk lejohet që të thuash: unë thërras për demokraci me qëllim që të arrij tek zbatimi i Islamit!

Nuk lejohet që t’i bësh miq qafirat dhe të thuash që ata janë vëllezërit tanë dhe se ju jeni të barabartë me ta, me qëllim që t’i thërrasësh ata në Islam!

Nuk lejohet që të thuash dhe të nxjerrësh nga goja fjalë shirku dhe që të thërrasësh në shirk, pastaj të thuash: unë po e bëj këtë me qëllim që të arrij tek Teuhidi!

Këto janë qartazi gjëra të papritura… në Fe!

 

 

Përktheu: Alban Malaj