Autor: Shejkh Salih el-FeuzanPyetje:

A lejohet bërja e duasë pikërisht kundër një njeriu të bidatit, përderisa ai i dëmton selefijt dhe thirrësit si dhe u kurdis atyre kurthe ?

Përgjigje:

Është obligim që ai të këshillohet, dhe t’i bëhet thirrje për te Allahu, si dhe të paralajmërohet nga hidhërimi i Allahut, para se të bëhet d’ua kundër tij. Nëse ai nuk pranon dhe nuk rresht së bëri dëm (selefijve), atëherë ai që i dëmton muslimanët, e ka merituar mallkimin e tyre. Po.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari