Autor: Shejkh Sulejman err-Rruhajlij

Thotë vëllai: Çfarë thuhet në sexhden e harresës?

Përgjigje: Thuhet në sexhden e harresës ajo që thuhet në sexhden e namazit: Subhane Rabbij el-E’alaa, Subhane Rabbij el-E’alaa, Subhane Rabbij el-E’alaa (I Pastër nga çdo e metë është Zotim im, më i Larti).

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj