Autor: Shejkh Mukbil Ibën Hadij el-Uadi’ij

Burimi: Mektel esh-Shejkh Xhemil err-Rrahman

Pyetje: A bëhet qafir ai që anëtarësohet në partinë Socialiste?

Përgjigje: Nëse i beson parimet e partisë Socialiste, atëherë ai është qafir. E nëse nuk i di ato, atëherë ai është i humbur, më i humbur se gomari i shtëpisë së tij.

Përktheu: Alban Malaj