Autor: Shejkh Muhamed Ibën Salih el-‘Uthejmin

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=131224

Marrë nga: Libri i dijes (150-152), i Shejkh Muhammed bin Salih el-Uthejmin.

Pyetje: A lejohet komentimi i Kuranit Fisnik me teoritë shkencore të sotme?

Përgjigje: Komentimi i Kur`anit me teoritë shkencore është i rrezikshëm, sepse nëse ne e komentojmë Kur`anin me ato teori, më pas do të vijnë teori të tjera të cilat i kundërshtojnë teoritë e mëparëshme, rrjedhimisht del që Kur`ani është i pasaktë sipas këndvështrimit të armiqëve të Islamit. Ndërsa, sipas këndvështrimit të Muslimanëve, ata thonë se gabimi qëndron tek ai që e ka komentuar Kur`anin me atë (teori). Kurse armiqtë e Islamit janë në pritë për këtë. Prandaj, unë paralajmëroj fuqimisht kundër ngarendjes për komentimin e Kur`anit me këto çështjet shkencore, dhe kjo çështje duhet t'i lihen realitetit. Nëse realiteti e ka vërtetuar atë, atëherë s`ka nevojë të thuhet Kur`ani e ka vërtetuar atë, ngase Kur`ani ka zbritur për adhurim, moral të mirë, reflektim. Thotë Allahu – ‘Azze ue Xhel-le -:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبَابِ (٢٩)

"Këtë Libër ta kemi zbritur ty të bekuar që të meditojnë rreth ajeteve të tij dhe që të përkujtojnë të zotët e mendjes." [Saad, 29]

Dhe këto çështje nuk kuptohen me anë të ekperimenteve dhe nuk i perceptojnë dot njerëzit me dijet e tyre. Pastaj, ky mund të jetë një rrezik shumë i madh e trashanik që Kur`ani të zbresë për këto (teori). Po u jap një shembull: Thënia e Allahut të Lartësuar:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ (٣٣)

"O xhinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e qiejve dhe të Tokës, atëherë përshkojini ato! Por nuk do të mund ta bëni këtë, përveçse me një fuqi të madhe (nga Allahu)!" [Er-Rahman, 33]

Kur shkuan njerëzit në hënë, disa njerëz e komentuan këtë ajet me atë që ndodhi dhe se ky ajet ka zbritur për të dhe thanë: Ajo që kihet për qëllim me fjalën "sultan", është dija, dhe se ata me dijen e tyre arritën të përshkonin kufijtë e Tokës dhe të kalonin gravitetin e Tokës. Porse kjo është gabim dhe nuk lejohet që të komentohet Kur`ani me këto sepse nëse ti e komenton Kur`anin me kuptim, atëherë nga kjo rrjedh që ti dëshmon se Allahu ka pasur për qëllim atë kuptim dhe kjo është dëshmi e madhe e do të pyetesh për të.

Dhe kush mediton rreth këtij ajeti, do të shohë se ky komentim është i pavërtetë, ngase ajeti ka pëmendur gjendjet e njerëzve dhe si do të përfundojë çështja e tyre. Lexo suren Er-Rahman dhe do të shohësh se ajeti është përmendur pas thënies së Lartësuarit:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨)

“Çdo gjë që është në Tokë, do të zhduket, e do të mbetet vetëm Fytyra (Qenia) e Zotit Tënd, plot Madhëri dhe Nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?!” [er-Rrahman, 26-28]

Dhe ne pyesim: A i përshkuan kufijtë e Qiellit ata njerëz? Përgjigja është jo, Allahu thotë:

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ

"Nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e qiejve dhe të Tokës."

Së dyti: A dërgoi kundër atyre flakë zjarri dhe tunxh të shkrirë? Përgjigja është jo. Atëherë, nuk është e saktë që ajeti të komentohet ashtu siç e komentuan ata. Dhe themi: ajo çka arritën ata është si rezultat i ekperiencës që e kanë fituar nëpërmjet eksperimenteve të tyre. Por ama që ta deformojmë Kur`anin për t'ia nënshtruar atë këtij argumentimi (që e përdorin shkencëtarët - sh.p.), kjo nuk është e saktë dhe as qe lejohet.

Përktheu: Umm ‘Akil