Burimi: Sahab.net/ alBaidha.net

1 -El-Lexhnetud-Da`imeh [Komisioni i Përhershëm për Fetva, i përbërë nga Shejkh 'Abdul-'Azijz Aali-Shejkh, Shejkh 'Abdullah el-Gudejjan, Shejkh Salih el-Feuzan dhe Shejkh Bekër Ebu Zejd]:

يدعو إلى مذهب الإرجاء

“Ai thërret në medh`hebin e Irrxhasë.”

بنى كتايبيه التحذير من فتنة التكفير و صيحة نذير على مذهب الإرجاء

"Ai i ka bazuar dy librat e tij, "et-Tahdhiir min Fitneti et-Tekfiir" dhe "Sajhatun-Nedhiir" në medh`hebin e Irrxhasë."

صاحب آراء و مسلك مزري في تحريف كلام أهل العلم

“Ai është njeri me ide dhe metodë të poshtër në shtrembërimin e fjalëve të dijetarëve."

حرف النقل عن ابن كثير

"Ai ka deformuar fjalët që përcolli nga Ibën Kethiri."

تقوّل على ابن تيمية

"Ai ka shpifur ndaj Ibën Tejmijjes."

حرف مراد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

"Ai ka deformuar qëllimin që ka patur Shejkh Muhammed Ibën Ibrahiim - rahimehullah -."

يهون من شأن الحكم بغير ما أنزل الله

"Ai e nënvlerëson rrezikun e gjykimit me ligjet që nuk i ka zbritur Allahu."

عليه أن يتقي الله في نفسه و في المسلمين وخاصة شبابهم و أن يجتهد في تحصيل العلم

"Ai të ketë frikë Allahun për veten e tij, për Muslimanët dhe për të rinjtë e tyre në veçanti, si dhe të përpiqet që të marrë dije."

2 - Shejkh Salih el-Feuzan:

نحن بحاجة لمثله يكفينا قول علمائنا و ما سطروه في الكتب

"Ne s'kemi nevojë për një si puna e tij, na mjafton fjala e ulemave tanë dhe ato që kanë shkruajtur ata nëpër libra."

صاحب كتابات جديدة تبلبل الأفكار

"Ai është autor i shkrimeve të reja, i ka ngatërruar mendimet."

الواجب أنه يتراجع عن الباطل و يتوب إلى الله

"Detyra e tij është që të tërhiqet nga Batili dhe të pendohet tek Allahu."

يكتفي بنقل طرف من كلام أهل العلم و يترك الطرف الآخر

"Ai mjaftohet me përcjelljen e një pjese nga fjala e dijetarëve, kurse pjesën tjetër e lë."

يلخبط الناس بأفكاره و بجهله و تخرصاته

"I çorodit njerëzit me idetë e tij, me injorancën e tij dhe me sajesat e tij."

3 - Shejkh Ahmed Ibën Jahja en-Nexhmij (disa vjet përpara se të shpallej bidatçi Halebiu):

عليه ملاحظات و لا أستطيع أن أقول أنه يؤخذ عنه العلم

"Ka vërejtje kundër tij prandaj unë s'mund të them se mund të merret dija nga ai."

4 – Shejkh 'Ubejd el-Xhabirij:

ضايع مايع مسكين

"Ai është i humbur, i shkrirë (në menhexh), miskin."

يزكي ضلالا عرف ضلالهم

"Ai u jep tezkije të devijuarve që janë të njohur për devijimin e tyre."

ضال مضل مفسد

"Ai është i devijuar, devijues dhe shkatërrues."

5 – Shejkh 'Abdullah el-Gudejjan:

اتركوه لأن هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة

"Braktiseni atë sepse ai drejton medh`hebin e murrxhiave në Mbretërinë (e Arabisë Saudite)."

6 – Shejkh 'Abdul-'Azijz er-Rraxhihij:

يبتر كلام أهل العلم

"Ai copëton fjalët e dijetarëve."

عليه أن يرجع للحق فيقبله

"Ai e ka detyrë të kthehet tek e vërteta dhe ta pranojë atë."

7 – Shejkh Salih Ibën Se'ad es-Suhajmij:

عنده تخليط في مسألة الإيمان

"Ai ka përzierje në çështjen e Imanit."

أخطأ في رده على اللجنة و ظالم لنفسه

"Ai ka gabuar në refuzimin e tij kundër Lexhnes, i ka bërë padrejtësi vetes së tij."

أخطأ ألف مرة (في مسألة الإيمان)

"Ai ka gabuar njëmijë herë (në çështjen e Imanit)."

8 – Shejkh Muhammed Ibën Hadij el-Medkhalij:

عنده بوائق

"Ai ka fatkeqësi."

ما كان بالأمس عنده منكرا صار اليوم عنده معروفا – والعكس

"Ajo që deri dje ishte e keqe për të, sot për të është bërë e mirë dhe anasjelltas."

9 – Shejkh Hasen Ibën 'Abdil-Uehhab Merzuk el-Bennaa:

قد كشفه الله وأظهره الله على حقيقته

"Me të vërtetë e demaskoi Allahu dhe e nxorri në shesh realitetin e tij."

10 - Shejkh Rabij' Ibën Hadij el-Medkhalij për Ali Halebiun:

علي الحلبي من أحط أهل البدع

"Ali Halebiu është nga bidatçijtë më të poshtër."

11 - Shejkh Ahmed Bazmul për Halebiun:

يا حلبي الفتن أنت حامل راية التعديل لأهل البدع والأهواء والتجريح والطعن في السلفيين الشرفاء

"O Halebiu i fitneve, ti je mbajtësi i flamurit të Ta'dilit për njerëzit e bidateve dhe epsheve, dhe të Texhrihut dhe Sharjeve ndaj Selefive të ndershëm."

12 - Shejkh 'Ajjid esh-Shimmerij per Halebiun:

أوجه دعوة للشيخ علي الحلبي أطلب منه فيها إعلان توبته من تزكيته للرسالة الباطلة (رسالة عمان) وأنصحه ومن معه من الإخوة بترك طريقتهم في مناقشة هذا الموضوع

"I bëj thirrje Shejkh Ali Halebiut, kërkoj prej tij që të bëjë publike teuben e tij nga tezkija që i ka dhënë Mesazhit të së Pavërtetës (Mesazhit të Amanit) dhe e këshilloj atë dhe vëllezërit që janë me të, që të heqin dorë nga rruga e tyre polemizuese për këtë temë."

13 - Shejkh Khalid 'Abdur-Rrahman el-Misrij për Halebiun:

وأذكر حين كنا هناك في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء بعد التراويح في سنة من السنين والتقيت بعلي الحلبي وصلينا سويا صلاة التراويح ثم بعد ذلك أخذ بيدي إلى الفندق ومن ثم إتجهنا إلى جدة أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله فكان من عباراته أن قال لي : "يا أبا محمد ، المشايخ في نجد أو في الحرمين بعض المشايخ إنما يتكلمون فينا من باب الحسد" ، قال : "ومن أشد هؤلاء الفوزان ."هذه عبارته ليس بمعناها ، بلفظها ، قال :

"ومن أشد هؤلاء الفوزان."

"Më kujtohet kur ishim atje, në Xhaminë e Haramit (në Qabe), mbas namazit të Jacisë, mbas Teravive, në një vit prej viteve, dhe u takova me Ali Halebiun. Mbërritëm të dy njësoj për namazin e Teravive dhe më pas ai më mori për dore drejt hotelit, e më pas u nisëm drejt Xhiddes, gjatë ditëve kur ishte Shejkh Muhammed Ibën 'Abdil-Uehhab el-Benna – rahimehullah –. Dhe mes fjalëve që më tha ishte: "O Eba Muhammed, dijetarët në Nexhd apo në Haramejn, disa prej dijetarëve në të vërtetë flasin për ne nga hasedi. Dhe ai që ka shumë hased nga ata është Feuzani." Këto fjalë të tijat nuk janë përcjellë me kuptim, por është fjalë për fjalë (siç e ka thënë ai). Tha: " Dhe ai që ka më shumë hased nga ata është Feuzani."

14 - Shejkh Muhamed Se'id Rraslan për Ali Halebiun:

علي الحلبي المسكين الضال الذي صار منتداه مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة و اهلها

"Ali Halebiu, një miskin, një i devijuar, forumi i të cilit është bërë strehë për çdo parazit dashakeqës për Sunetin dhe njerëzit e Sunetit."

و اما الحلبي فعليه ان يتوب الى لله من فتح منتداه للتكفيريين و عليه ان يعود إلى السنة

"Kurse Halebiu e ka detyrë që të pendohet tek Allahu që hapi forumin e tij për tekfirsat, dhe ai duhet të kthehet tek Suneti."

يا حلبي: أو كُلَّمَا راجعك أحدٌ أو خطّأك أو بدَّعك أو ضلَّلك تسُبُّ الشّيخ ربيعًا! وتذكر ما سوّدتَ وما تقّيأت ممّا تدعي أنّك به رددتَّ! أوَقَدْ صارَ الرُّهابُ الرّبيعيُّ آخذًا بمجامِعِ نفسكَ مُحيطًا بأقطارِ عقلِكَ إلى هذَا القدر الذي يُخشَى أن يُفْضِيَ بكَ إلى الجُنُون، أو قدْ صارَ يتمثَّلُ لكَ هلعًا في كُلّ سبيلٍ تسلُكُهُ، ويُفزِّعُكَ رُعْبًا في كُلِّ طريقٍ تطرُقُهُ، أو قد صار اسمه عندك عاصفًا بعقلك ناسفًا لفكرك، حتى إنّك لتقع -عند ذكره- في تكفير المسلمين وأنتَ تنفي الغلو عن نفسك وتُلصِقُهُ خيانةً بغيرِكَ، ألستَ القائل: (إلاّ زيارة خاضعة للعوالي بلا تعالي تُقدَّمُ على مذبحها الصّدقات وتُمسخ بين يديها القُرُبات).

وَيْحَكَ! ألا تدري ما يخرُجُ من رأسِكَ!

وَيْحَكَ! أو قد بلغ بك الجثنون حتَّى أن تدَّعيَ أن الشَّيخ صار معبودًا! له مذبح يُؤمُّ للصّدقات! وتُمسخ بين يديه القربات!

أترمي مَنْ أَمَّ العوالي بالكُفر يا حلبيّ! لقد صرت تكفيريا غاليا.

"O Halebi, sa herë që të drejtohet dikush apo të thotë "gabove" apo të shpall bidatçi apo të humbur, ti shan Shejkh Rabinë! Kujtoje atë që shkruajte dhe volle atëherë kur pretendove se e refuzove atë! "Rabij'-fobia" të ka përpirë të tërin dhe ta ka bllokuar të gjithë mendjen deri në këtë gradë, saqë është frikë se mos do të shpjerë deri në çmendim; apo të është bërë makth për ty në çdo shteg që shkon, që të fut tmerrin në çdo rrugë që kalon; apo të është bërë emri i tij stuhi në mendjen tënde, shkatërrues i ideologjisë tënde, aq sa ti – kur e përmend atë – bie në tekfir ndaj Muslimanëve, ndërkohë që t'i ia mohon vetes tënde ekstremizmin (el-Guluu) dhe ua ngjit të tjerëve tinëzisht. A nuk je ti thënësi (i këtyre fjalëve): "…përveç se një vizitë e përulur në Auali, pa kryelartësi, ku ofrohen në altarin e saj sadakatë dhe para saj tjetërsohen adhurimet."

I mjeri ti! A e di çfarë po del nga koka jote!

I mjeri ti! Të ka arritur makthi deri në atë gjendje saqë pretendon se Shejkh (Rabija) është bërë i adhuruar! Se ai ka altar ku drejtohen sadakatë! Dhe përpara tij tjetërsohen adhurimet? A po e akuzon me kufër atë që shkon në Auali (për të vizituar Shejkh Rabinë), o Halebi? Ti qenke bërë tekfirs esktremist!

15 - Shejkh Sa'd el-Husajjin për Ali Halebiun:

ولكنّك هداك الله فرحت باستقبال المبتدع لك وضحكه على ذقنك، ولو لم تستعجل وتنشر تأييدك له على الملأ قبل أن تتثبّت لما لامك أحد على استمتاع أحدكما بالآخر، وقد عرفت عنك وعن كثير من أمثالك بناء الولاء على تبادل التّأييد

"Mirëpo ti – Allahu të udhëzoftë – u gëzove me pritjen që të bëri ty ai bidatçiu dhe me buzëqeshjet e tij para teje. Dhe sikur të mos ishe ngutur e të përhapje përkrahjen tënde për të në publik përpara se të siguroheshe, askush nuk do të kishte qortuar që ia bët qejfin njëri-tjetrit. Porse në të vërtetë unë e kam ditur që ti dhe shumë të tjerë si puna jote e ndërtoni miqësinë mbi përkrahjen reciproke."

16 – Shejkh Muhamed Bazmul per Halebiun:

لما أخي أحمد كتب و أطلعني على ما كتب و أطلعني على المواضع التي كتبها وكذا أيدته فيها لأنه لم أره ينتقد شيئاً هو ليس محل خطأ وليس محل تعقب

"Kur shkroi vëllai im Ahmedi (kundër Halebiut) dhe kur më tregoi ato që kishte shkruajtur dhe më tregoi temat që kishte shkruajtur, unë e përkraha atë në to, sepse nuk besoj që ai ka kritikuar diçka që nuk është gabim apo që nuk ka vend për t'u kritikuar."

و أرى أن الملاحظات التي كتبها الشيخ أحمد أخويا في التعقب على الشيخ علي في هذه المسائل ملاحظات علمية تدل أن الشيخ علي حصل لديه انحراف عن منهج السلف الصالح .
و نسأل الله لنا و له الهداية و المغفرة

"Unë mendoj se vërejtjet që shkroi Shejkh Ahmedi, vëllai im, në kritikën kundër Shejkh Aliut, për këto çështje, janë vërejtje ilmije që tregojnë se tek Shejkh Aliu ka ndodhur devijim në Menhexhin e Selefus-Salih. Dhe ne lusim Allahun të na japë neve dhe atij udhëzim dhe falje."

و لكني أقول أنه في الآونة الأخيرة صدرت منه أشياء تخالف المنهج السني السلفي ، ومن ذلك المواضع التي تعقبه فيها فضيلة الشيخ أحمد عمر بازمول .

"Mirëpo unë them se në kohët e fundit kanë dalë prej tij gjëra që e kundërshtojnë Menhexhin e Selefus-Salih, e prej atyre janë temat për të cilat e kritikoi Shejkhu i nderuar Ahmed 'Umer Bazmul."

و أنا أرى أنه على الشيخ علي أن يتأدب مع الشيخ ربيع و أن يتأدب قبل ذلك مع الحق و أن يتأدب قبل ذلك مع الدين و مع الله عز وجل و أن يتق الله في نفسه

"Dhe mendoj se Shejkh Aliu duhet të ketë edukatë me Shejkh Rabinë dhe para kësaj të ketë edukatë me hakun, e para kësaj të ketë edukatë me fenë dhe me Allahun – 'Azze ue Xhel-le – dhe të ketë frikë Allahun për veten e tij."

Mblodhi dhe përktheu: Alban Malaj