Autor: Shejkh ‘Abdul-‘Aziz bin Baz

Burimi: Mexhmu’u Fetaua ue Mekalat Muteneui’ah, 13/92

 

 

Nuk lejohet kërkimi dhe as dëshirimi i vdekjes; për shkak të fjalës së Pejgamberit – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem –:

 

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ‏

“Të mos e dëshirojë dikush prej jush vdekjen, për shkak të ndonjë të keqeje që i ka rënë. Por, nëse patjetër i duhet ta dëshirojë vdekjen, atëherë le të thotë: ‘O Allah! Më jep jetë, nëse jeta është më e mira për mua; dhe më jep vdekjen, nëse vdekja është më e mira për mua.” [1]

Muttefekun alejhi (Bukhari dhe Muslimi janë pajtuar për saktësinë e këtij hadithi).

 

Dhe prej du’asë së tij – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – ishte:

 

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي

“O Allah! Të lutem Ty me Dijen Tënde për të fshehtën dhe Fuqinë mbi krijesat; më jep jetë, nëse jeta është më e mira për mua; dhe më jep vdekjen, nëse vdekja është më e mira për mua.” [2]

 

Pra, të këshillojmë ta bësh këtë du’a! Allahu ta përmirësoftë gjendjen tënde dhe ta caktoftë ty atë që ka mirësi, dobi dhe përfundim të mirë.

 

Ues-selamu 'alejkum ue rahmetUllahi ue berekatuHu.

 

 

Fundnotat:

[1] Transmeton Bukhari (6351), Muslimi (2680).

[2] Transmeton Imam Ahmedi (17861), Nesaiju (1305).

 

 

Përktheu: Servet Mata