Autor: Shejkh Salih es-Suhajmi

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151540

Ka thënë Shejkh Salih es-Suhajmij në audion “Xhelseh me’al-Amrikan” (min. 18:20):

أنا أعرف أنهم وصلوا إلى درجة الابتداع، علي حسن وأبو الحسن

“Unë e di që ata kanë arritur deri në gradën e shpikjes (në Fe), ‘Ali Haseni dhe Ebul-Haseni.”

Dhe ka thënë për ‘Ali Hasenin (min. 24:42):

نحن نعرف أن عنده مصائب وعنده بدع

“Ne e dimë që ai ka fatkeqësi dhe ka bidate.”

Dhe ka thënë (min.26:31):

أنا أُبدِّع علي حسن، أرى أنه مبتدع، وكذلك أبو الحسن أرى أنه مبتدع

“Unë e bëj bidatçi ‘Ali Hasenin, jam i mendimit që ai është bidatçi, po ashtu edhe Ebul-Hasenin e konsideroj bidatçi.”

Përktheu Alban Malaj