Shejkh Mahir el Kahtani

 

Pra nëse njëri prej tyre vjen tek ne, ata të cilët pretendojnë se janë në rrugën e Selefëve, kjo është një katastrofë e madhe. Siç bëri Ebul Hasen el-Ma’ribi, ai filloi t’i mallkojë Sahabët duke i përshkruar ata si ‘Guthaijeh’ (shkumë), madje erdhën ata që e mbronin atë siç është Ali Hasen AbdulHamid (el-Halebi) e të tjerë përveç tij.

Çështja e këtyre njerëzve është diçka tjetër derisa të pendohen tek Allahu Subhanehu ue Te’Ala. Çështja e tyre është diçka tjetër derisa të pendohen tek Allahu. Dhe ta shpallin respektin e tyre për Selefët, Allahu pastë mëshirë për ta. Po. Selefët nuk ishin kështu, Allahu pastë mëshirë për ta.

E as për atë me të cilën erdhi Ali Hasen AbdulHamid (el-Halebi), për bashkimin e feve dhe duke mbrojtur (kete ide) dhe mbronte atë letër të errët (Mesazhin e Ammanit). Allahu na ruajtë, dhe ai nuk kthehet (pendohet).

Pra, kjo (që ka bërë Halebiu) është në kundërshtim me parimet e Selefëve në Teuhid dhe të hedhësh anash (besimin) e zindikëve (heretikëve) dhe ateistëve, ashtu siç ishte Ibrahimi (alejhi selam) e kështu me rradhë.

Nëse dikush i kundërshton parimet e Selefëve edhe në qoftë se ai pretendon të jetë në Sunet, atëherë ne e lëmë (e braktisim) në atë moment. Dhe nuk ia vëmë veshin dijes së tij dhe kjo duhet të dihet.

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari