Bismilah...

Shejkh Ibn ‘Uthejmin rahimehullah

Burimi: Sherh Kitabis-Sijam, el-Kafij, kaseta nr.2

“Më trego çfarëdo revolucioni nga të gjitha revolucionet (që kanë ndodhur), a u bënë njerëzit më të mirë nga ç’ishin më përpara? A mundesh (të më tregosh ndonjë revolucion me të cilin u përmirësuan njerëzit)? Nuk mundesh kurrë. Shiko dobitë dhe dëmet (që sollën revolucionet). Umeti Islam përpara se të përçahej ka qenë i frikshëm, njerëzit nga të gjitha anët ia kishin frikën. U ndihmuan (Muslimanët) me frikën që iu fut njerëzve në distancën e një muaji udhëtim. Por kur u përçanë dhe filluan të vrasin njëri-tjetrin, domethënë në vend që të vrisnin qafirat, filluan të vrisnin njëri-tjetrin. Unë nuk them, nuk pretendoj se udhëheqësi ka dobi apo ka dëme. Unë them, shikoni aktualitetin.”

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj