Transmeton Sheddad ibn Eus – radijAllahu anhu –, i cili thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – të thotë:

 

إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

“Kur njerëzit të fillojnë të shtojnë thesaret me flori dhe argjend, ju shtojeni thënien e kësaj lutjeje:

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً صَادِقَاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

Allahumme inii es'eluKeth-thebaate fil-emr, uel-`aziimete `alaarr-rruzhd, ue es'eluKe muuxhibaati RahmetiK, ue `azaaime magfiretiK, ue es'eluKe shukra n`imetiK, ue husne `ibadetiK, ue es'eluKe kalben seliimen, ue lisaanen saadikan, ue es'eluKe min khajri ma t`alem, ue e`uudhu biKe min sherr-rri ma t`alem, ue estagfiruKe limaa t`alem, inneKe Ente `Al-lamul-gujuub

 

“O Allah, unë të kërkoj Ty qëndrueshmëri në Fe, dhe të më japësh vendosmëri në të vërtetën, në bindje ndaj Teje dhe në pasim të të Dërguarit Tënd – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Të kërkoj të më udhëzosh në ato vepra që përmes tyre të arrij Mëshirën Tënde, dhe më jep vendosmëri në to që të siguroj Faljen Tënde. Të kërkoj të më bësh falenderues ndaj Teje për mirësitë që na ke dhuruar, si dhe të më bësh prej atyre që të adhurojnë në formën më të mirë. Të kërkoj të ma bësh zemrën të pastër nga gjunahet, gjuhën të sinqertë dhe të ruajtur nga gënjeshtrat. Të kërkoj çdo mirësi, që vetëm Ti i di. Kërkoj Mbrojtjen Tënde prej çdo të keqe, që vetëm Ti i di dhe kërkoj faljen Tënde për ato që Ti i di. Me të vërtetë që Ti je Ai që i di të fshehtat.

 

[Transmeton Imam Ahmed 17114, et-Tirmidhij 3407, en-Nesaij 1304, et-Taberaanij “el-Mu'xhemul Kebir” 7135]

 

Përktheu: Servet Mata