Autor: Muhammed ibn Salih el-'Uthejmin

Burimi: Likaul babil meftuuh

 

 

Pyetje: A lejohet bashkimi i dy Sureve të ndryshme duke i lexuar në një rekat të vetëm në namazet obligative (fard)?

 

Përgjigje: Nuk ka problem që të bashkohen dy Sure duke i lexuar në një rekat, qoftë në namazet obligative ose vullnetare (nafile). Ndërsa në namazet obligative me xhemat, nëse leximi i dy Sureve në të njëjtin rekat i mundon xhematin që falen pas imamit, atëherë ai nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë.

 

Përktheu: Servet Mata