Autor: Shejkh Abdul-‘Azijz bin Baz

Burimi: http://www.binbaz.org.sa/noor/4883

 

 

Pyetje: Kush është mirësia e agjërimit të Ditës së Arafatit?

 

Përgjigje: Kush e agjëron Ditën e Arafatit, për të ka shpërblim të madh. Është vërtetuar prej të Dërguarit të Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem –, se Allahu me agjërimin e Ditës së Arafatit ia fshin njeriut gjunahet e vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm! Me kusht që të largohet prej gjunaheve të mëdhaja, ashtu siç është sqaruar në hadithe të tjera.

 

 

Përktheu: Servet Mata