I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Kërkoni ndihmë nga Allahu për përmbushjen e nevojave duke i fshehur ato, sepse vërtet për çdo begati që i jepet dikujt, ka njerëz që kanë zili për të.” [1]

اسْتَعِينُوا على إنجاحِ الحَوَائِجِ بالكِتْمانِ فإنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ

_____________________

Ibën Kethiri , Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Allahu i Lartësuar thotë në Kuran:

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

“Ai (Jakubi) tha: “O biri im, mos ua trego ëndrrën vëllezërve të tu, se ata të thurin ndonjë kurth kundër teje...” Jusuf, 5

"Nga ky ajet mësohet se begatia duhet të fshihet në mënyrë që të vazhdojë të ekzistojë dhe të jetë e pranishme, ashtu siç është transmetuar në hadith: “Kërkoni ndihmë nga Allahu për kryerjen e nevojave duke i fshehur ato, sepse vërtet për çdo begati që i jepet dikujt, ka njerëz që kanë zili për të.” [2]

Muhamed Abdur-Rauf el-Menauij, Allahu e mëshiroftë, në shpjegimin e këtij hadithi ka thënë:

“Ky hadith do të thotë: fshihni begatitë nga njerëzit dhe kërkoni ndihmë nga Allahu që t’i realizoni ato. Pastaj ai (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) e tregoi arsyen e fshehjes së begative duke thënë “...sepse për çdo begati që e posedon dikush, ka njerëz që kanë zili për të.” Që do të thotë: nëse ju ua shfaqni nevojat tuaja njerëzve, ata do t’ua kenë zilinë juve dhe kështu do të dalin kundër synimeve tuaja.” [3]  

Po ashtu el-Menauij ka thënë:

Fjala “Kërkoni ndihmë nga Allahu për përmbushjen e nevojave...” do të thotë: duke kërkuar ndihmë që të arrini atë që është e dobishme dhe të largoheni nga ajo që ju dëmton.

Fjala “...sepse vërtet për çdo begati që i jepet dikujt, njerëzit kanë zili për të.” Do të thotë: Fshehja e begatisë nga ziliqari është mëshirë për të dhe mëshirë për veten tënde.” [4]

.............

[1] Sahihul-Xhami, nr. 943, es-Silsiletu es-Sahihah, nr. 1453

[2] Tefsir Ibën Kethir, 4/318

[3] Fejdul-Kadiir, 1/493

[4] Fejdul-Kadiir, 1/491

 

Përktheu: Jeton Shasivari