Autor: Muhamed bin Salih el-Luhejdan

 

Pyetje: Nxënësi i dijes që ulet me Ehli-Sunetin dhe ulet me Njerëzit e Bidatit dhe thotë: “Boll është përçarë Ummeti, prandaj unë do të ulem me të gjithë.”

Përgjigje: Ky është Bidatçi! Ai i cili nuk bën dallim midis të Vërtetës dhe të Pavërtetës dhe pretendon se kjo është për bashkimin e Muslimanëve, kjo është bidat. Lusim Allahun që ta udhëzojë.

 

Përktheu: Alban Malaj