Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

 

Pyetje: Nëse dikush thotë që ai është prej Ehli Sunetit dhe Xhematit dhe ndjek medh’hebin e Selefëve, mirëpo ai e kundërshton Ehli Sunetin në një prej parimeve të tij, siç është dalja kundër udhëheqësve, apo thirrja për të dalë kundër atyre?

 

Përgjigje: Ky nuk është prej Ehli Sunetit, ky është prej Khauarixhëve! Ky është prej Khauarixhëve, nuk është prej Ehli Sunetit! Kush nxit fitnen dhe i shtyn njerëzit që të mos binden, ky është kharixhij, është prej Khauarixhëve. Ky është medh’hebi i Khauarixhëve. Po.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj