Shejkh Ubejd bin Abdullah el-Xhabirij

Burimi: http://ar.miraath.net/fatwah/7252

Pyetësi: Allahu ua shpërbleftë me të mira, shejkhu ynë! Kjo është pyetja e gjashtëmbëdhjetë. Thotë një pyetës nga Amerika: Cili është gjykimi i marrjes së mbiemrit të familjes së burrit nga ana e gruas?

Përgjigje: Origjina është se gruaja i përkatësohet prejardhjes së nënës dhe babait të saj dhe merr këtë mbiemër. Por, nëse ajo është e detyruar dhe se kush mban prejardhjen e saj të orgjinës, ndëshkohet dhe pëson ndonjë dëmtim, të cilin nuk e përballon dot, atëherë ska ndonjë ndalesë.

Dhe çështja është se nëse ajo është e detyruar që në pasaportën e saj të shtojë mbiemrin e burrit të saj dhe bëhet zyrtar, atëherë ajo merr mbiemrin e burrit, vetëm në dokumentat zyrtarë, ndërsa në mesin e njerëzve ajo i përkatësohet prejardhjes së familjes së saj (mbiemrit të familjes së saj sh.p).

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Umm 'Akil