Përmbajtja e artikullit:

 

1. Paralajmërimi i dijetarëve të ummetit për disa nga librat e autorit Halid Muhamed Halid.

 

2. [Shënim i përkthyesit] Refuzim për Shtëpinë Botuese "NUN" të Bekir Halimit, një ndër kokat e Ikhuanul-Musliminëve (sektit Vëllazëria Muslimane) në trojet shqiptare.

 

3. Sharjet dhe shpifjet ndaj Muauijes – Allahu qoftë i kënaqur me të.

 

4. Disa shpifje dhe fyerje të autorit Halid Muhamed Halid kundër Sahabëve të tjerë në përgjithësi.

 

5. Qëndrimi i Ehli Sunetit për grindjet dhe mospajtimet që ndodhën ndërmjet Sahabëve - radijAllahu 'anhum.

 

6. Gjykimi i Ehli Sunetit për ata që shajnë dhe nënçmojnë Sahabët - radijAllahu 'anhum.

 

 

Shkarkojeni artikullin në PDF

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ruhuni nga librat e autorit Halid Muhamed Halid.pdf)Ruhuni nga librat e autorit Halid Muhamed Halid.pdf 905 kB