Bismilah...

"Deri dje thonin dhe përhapnin mes njerëzve se, Mukbil Ibën Hadij e bën qafir Zindanin! Ndërsa unë thoja atë kohë: Jo, unë nuk e bëj qafir Zindanin, porse them se ai është një devijant prej devijantëve të kësaj kohe! Eh, po! Kurse sot, unë them se, unë prapëseprapë nuk e bëj qafir atë, porse them se ai është një dexhal prej dexhalëve të kësaj kohe! Kështu që, kush është i pranishëm këtu, le t'ia përcjellë këtë fjalën time atij që nuk është i pranishëm, derisa ai të kthehet tek Allahu."

 

Përktheu: Alban Malaj