Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

Me të vërtetë, nga Umeti im do të shfaqen disa njerëz të cilët do t’i pushtojnë epshet ashtu sikurse pushtohet qeni nga sëmundja e tërbimit. Asnjë venë e asnjë nyje nuk ka për të mbetur e veçse ato (epshet) kanë për t’i pushtuar.1

1 Hadith Sahih: Transmetuar nga Ahmedi (4/102) dhe Ebu Davudi (n. 4957). Është saktësuar nga Imam el-Albani në kontrollin që i ka bërë Sunenit të Ibn Ebi ‘Asim (1/7).

 

 

Selman el-Aude:

 

“Ne duhet ta përdorim këtë krizë si një mjet për arritjen e Unitetit… Na duhet t’i lëmë mënjanë mosmarrëveshjet tona për këtë kohë… duhet të marrim përsipër përgjegjësinë për këto kriza, duke e ditur me besim të plotë se Allahu është i Drejtë në vendimet e Tij…”

Lexo më gjerësisht...