Shejkh Albani

Burimi: “Silsiletul Huda ue Nur,” kaseta 573, minutat 00:27:09


 

Pyetësi:

Cili është mendimi juaj për shërimin me Kuran përmes leximit si për shembull në një gotë me ujë dhe afrimi i gojës...?

Shejkh Albani:

Kjo nuk ka bazë. Kjo është sikur të shkruarit në letër pastaj të digjet ajo, siç e përmende më parë. E gjithë kjo nuk ka bazë.


وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
Çdo mirësi është në pasimin e të parëve dhe
Çdo ligësi është në pasimin e atyre që erdhën më vonë

 

Video në AudioSelefi.org


Perktheu: Jeton Shasivari